Mikrokredīta saņemšana Hipotēku bankā

Jul 5, 2013 by

MikrokredītsPapildu līdzekļu iegūšanai mikrouzņēmuma attīstībai iespējams pieteikties Hipotēku bankas realizētajā Mikrokreditēšanas programmā. Tās ietvaros iespējams iegūt mikrokredītu līdz 10 000 latu. Programma paredzēta gan esošajiem, gan arī topošajiem mikrouzņēmumiem. Ja mikrokredīts nepieciešams jau esošam uzņēmumam, tad tam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • gada neto apgrozījums ir līdz 1.4 miljoniem latu;
 • uzņēmumā strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem;
 • nav nodokļu parādu;
 • esošo saistību summa bankās un finanšu iestādēs nav lielāka par 50 000 latu.

Biznesa uzsācējiem divu mēnešu laikā pēc Hipotēku bankas lēmuma par mikrokredīta piesķiršanu jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem.

Mikrokredīts tiek piešķirts gan investīcijām, gan apgrozāmiem līdzekļiem. Maksimālā aizdevuma summa investīcijām ir 10 000 latu, bet apgrozāmiem līdzekļiem – līdz 5 000 latu.

Lai pieteiktos mikrokredītam,  Hipotēku bankas filiālē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizdevuma pieteikuma veidlapa;
 • veidlapa Biznesa idejas apraksts;
 • veidlapa Naudas plūsmas grafiks;
 • veidlapa par saņemto de minis atbalstu;
 • iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai (lauksaimniekiem);
 • uzskaites veidlapa par biznesa projektam saņemto atbalstu;
 • deklarācija par komercsabiedrības kvalifikāciju mazās un vidējās komercsabiedrības kategorijai;
 • CV;
 • VID vai pašvaldības izziņa, ka nav nodokļu parādu;
 • atļauja no tām kredītiestādēm, kurās ir esošas kredītsaistības, par saistību uzņemšanos citā bankā.

Pašnodarbinātajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri neiesniedz gada pārskatu un operatīvo finanšu pārskatu, jāiesniedz arī atskaite par projekta realizāciju.

Programmas ietvaros mikrokredīti tiks piešķirti līdz 2015. gadam.

Related Posts

Tags

Share This

                Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Leave a Reply

777