Valsts atbalsta aizdevums zemes iegādei

Jun 2, 2013 by

Valsts atbalsts zemes iegādeiHipotēku banka izstrādājusi Zemes iegādes kreditēšanas programmu, kuras ietvaros iespējams saņemt valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zems iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus.

Valsts atbalsts tiek sniegts aizdevuma veidā. Maksimālā kredīta summa ir 100 000 latu. Atdošanas termiņš tiek noteikts līdz 20 gadiem.

Programmai var pieteikties:

 • saimnieciskās darbības veicēji, kas ilgāk nekā gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (neattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem);
 • saimnieciskās darbības veicēji, kas ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji un tiem nav nodokļu parādi (vai ir vienošanās par parāda atmaksu, kas tiek pildīta);
 • saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilstoši Valsts Ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai, no hektāra saņem vismaz 200 latu ienākumus.

Lai kļūtu par programmas dalībnieku un saņemt nepieciešamo valsts atbalstu, Hipotēku bankas filiālē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizdevuma pieteikums;
 • finanšu informācija;
 • naudas plūsmas grafiks;
 • piekrišana no kredītiestādes;
 • uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
 • biznesa idejas apraksts;
 • CV;
 • Lauku Attīstības fondam adresēts iegādājamā nekustamā īpašuma vērtējums, ko veicis sertificēts vērtētājs pēdējo 3 mēnešu laikā;
 • pēdējo 3 gadu VID iesniegti gada pārskati un operatīvie finanšu pārskati  par gada periodu;
 • VID izziņa, ka nav nodokļu parādu vai ir vienošanās par tā atmaksu;
 • Zemes pirkšanas līguma kopija;
 • Latvijas Bankas izsniegta izziņa par Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

Related Posts

Tags

Share This

                Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Leave a Reply

777