Datu centra būvniecības uzraudzība

Jun 9, 2014 by

Lai uzņēmumi un organizācijas varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas un apkalpot savus klientus, ļoti bieži tiem nepieciešami kvalitatīvi datu centri. Tās ir speciāli izbūvētas, noteiktu funkciju – datu uzglabāšanas un pārraides – veikšanai paredzētas būves vai tam piemērotas, speciāli aprīkotas telpas. Lai datu centra būvniecība noritētu kvalitatīvi un tapušais datu centrs pilnībā nodrošinātu uzņēmuma vai organizācijas vajadzības, nepieciešams izmantot profesionālu kompāniju sniegtos datu centru projektēšanas un izbūves risinājumus. Kompānijas, kas veic datu centru izbūvi, parasti piedāvā klientiem profesionāļu komandas pakalpojumus – tie ir gan dizaineri, gan inženieri, gan citu profilu speciālisti, kas nodrošina sākotnējo datu centra projektēšanu, turpmāko izbūvi un, protams, arī tālākās funkcionalitātes nodrošināšanu.

Lai datu centrs būtu efektīvi piemērots tieši konkrētā klienta vajadzībām, pirms projektēšanas speciālisti allaž iepazīstas ar konkrētā klienta biznesa un darbības specifiku. Tiek apzinātas visas būtiskākās klienta vajadzības, kā arī ņemtas vērā īpašās konkrētā biznesa nianses, tādējādi sniedzot labāko iespējamo piedāvājumu datu centra izbūvei. Pirms centra projektēšanas notiek arī konsultācijas ar pašu klientu, lai vēlāk, saliekot kopā visu iegūto informāciju, radītu piemērotu projektu un izbūvētu augsta līmeņa un drošības pakāpes datu centru. Projektēšanā tiek ņemti vērā dažādi topošā datu centra elementi, ieskaitot tehnisko koncepciju, drošību, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un infrastruktūru.

Datu centra būvniecība profesionāļu vadībā norit pilnībā atbilstoši izstrādātajam projektam, jo rūpīgi tiek sekots līdzi katrai niansei. Tieši atbilstība projektam ir viens no būtiskākajiem aspektiem datu centra veiksmīgai funkcionēšanai, atbilstībai specifiskajām klienta vajadzībām, kā arī nodrošinājumam pret iespējamiem riskiem. Klients, kurš uztic datu centra izbūvi kompānijai, paļaujas uz to, ka datu centrs būs drošs un atbilstošs labākajiem pašmāju un starptautiskajiem standartiem. Arī pēc izbūves allaž tiek veikta datu centra darbības testēšana, lai pārbaudītu izbūvētā centra funkcionēšanu un atbilstību izstrādātajam tehniskajam projektam. Kompānijas, kas nodarbojas ar datu centru projektēšanu un izbūvi, nereti piedāvā arī jau iepriekš izbūvētu datu centru darbības auditu, konstatējot un norādot klientam uz iespējamiem trūkumiem datu centra darbībā un aspektiem, kuros būtu veicami uzlabojumi. Tādējādi klients var parūpēties, lai datu centrs darbotos efektīvāk un būtu drošāks.

Ļoti bieži uzņēmumi un organizācijas izvēlas sertificēt izbūvēto datu centru atbilstoši kādam no Tier sertifikācijas līmeņiem. Tie ir starptautiskās kompānijas Uptime Institute izstrādāti sertificēšanas standarti, kas veidoti, ņemot vērā augsta līmeņa profesionāļu pieredzi datu drošības un uzturēšanas jautājumos. Sertifikācija ietver sevī trīs līmeņus. Katrs nākamais līmenis paredz lielākas un niansētākas drošības, tehniskās un infrastruktūras prasības. Vienkāršākais no sertifikācijas līmeņiem sevī ietver pamata prasības datu centra drošībai, piemēram, rezerves elektropadeves un ugunsdrošības nodrošināšanu datu centrā. Otrais Tier līmenis ir jau minētais aspekts par datu centra pilnīgu atbilstību izstrādātajam projektam. Tikai gadījumā, ja ir pilnībā ievēroti projektēšanā paredzētie risinājumi, datu centrs var iegūt otro sertifikācijas līmeni. Savukārt trešo Tier līmeni var uzskatīt par augstākajiem starptautiskajiem drošības standartiem atbilstošu datu centru. Lai saņemtu Tier III sertifikātu, katrā datu centra tapšanas posmā – gan sākotnējā izvērtēšanā, gan projektēšanā un izbūvē, gan tālākās funkcionēšanas nodrošināšanā – ir jāievēro maksimālas rūpes par centra drošību un darbības nepārtrauktību. Klients, kurš izvēlas izbūvēt un sertificēt datu centru atbilstoši trešajam sertifikācijas līmenim, var būt pārliecināts, ka datu centra drošības un tehniskie risinājumi atbilst labākajiem pasaulē atzītajiem standartiem.

                Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Leave a Reply

777